Business Intelligence

Consolideren

Wat is consolideren?

Consolideren is het samenvoegen van de bezittingen, schulden, kosten en opbrengsten van elke dochteronderneming in de balans en resultatenrekening van de moedermaatschappij. Wanneer u consolideert wilt u bepaalde boekingen/rekeningen uitsluiten. Dit resulteert in een consolidatie wat dient als voorbereidingsdocument op de geconsolideerde jaarrekening.

Wanneer moet u consolideren?

Artikel 2:406 lid 1 BW vereist dat de rechtspersoon die aan het hoofd staat van het moederbedrijf – vanaf een bepaalde omvang – een geconsolideerde jaarrekening opstelt, waarin alle dochterondernemingen zijn opgenomen. Er zijn enkele vrijstellingen wat betreft consolidatieplicht, deze vindt u hier.

Consolideren van de jaarrekening

Veel organisaties consolideren één keer per jaar. De geconsolideerde jaarrekening geeft het moederbedrijf inzicht in de resultaten van het moederbedrijf en de dochterondernemingen samen. Het consolideren van de jaarrekening gebeurt nog handmatig in Excel en is daardoor een tijdsintensief proces. Eén verkeerde formule in Excel of een nieuwe boeking in het financieel systeem zorgt ervoor dat de volledige consolidatie opnieuw moet worden opgebouwd. De huidige manier van werken zorgt ervoor, naast het feit dat het tijdsintensief is, de data niet betrouwbaar en up-to-date is.

Elimineren is vaak het moeilijkste onderdeel van de consolidatie. Het is vaak veel uitzoekwerk. Wat zijn de intercompany boekingen en waar worden deze tegen geboekt? Naast het elimineren worden er echter ook vaak nog re-classificaties doorgevoerd.

Hier biedt Peacock een importmogelijkheid waar je re-classificaties kan inladen. Hierdoor zijn alle re-classificaties overzichtelijk opgeslagen op één centrale plek en worden deze voorzien van commentaar. Zo blijft de consolidatie van A tot Z betrouwbaar en herleidbaar.

Het probleem is dat de transacties niet de eliminaties bevatten. Voor de verkoopfactuur en inkoopfactuur is geen boeking gemaakt om de intercompany impact te elimineren. Dat is iets wat pas in de presentatie laag wordt toegevoegd.

Voorbeeld van consolideren​

Bedrijf X heeft 2 dochterondernemingen. Dochteronderneming 1 verkoopt een product aan dochteronderneming 2. Dan valt het onder dezelfde moeder. Deze interne verkopen/aankopen mogen niet als omzet/kosten in het jaarverslag van bedrijf x worden gepresenteerd.

In bovenstaande voorbeeld noemen wij interne verkopen/aankopen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld leningen tussen dochterondernemingen. Binnen de moeder is dit geen lening. Het is hetzelfde vermogen binnen de groep. Dit soort intercompany transacties worden geëlimineerd in de consolidatie.

Hoe maakt Peacock uw consolidatie eenvoudig en betrouwbaar?

Peacock heeft de Financial Control Accelerator en Financial Insights Accelerator ontwikkeld die bijdragen aan een eenvoudige en betrouwbare consolidatie.

Het inzetten van beide oplossingen zorgt ervoor dat de data:

  • Alle transacties in één uniform datamodel (zelfs als er verschillende ERP of financiële systemen worden gebruikt)
  • Betrouwbaar is (automatische data validatie en continuous monitoring)
  • altijd up-to-date (daardoor niet 1 keer per jaar, maar actuele geconsolideerde winst en verliesrekening)

Doordat alle transacties altijd automatisch en up-to-date in een uniform datamodel zitten wordt consolideren makkelijk en betrouwbaar. Dit maakt het voor aandeelhouders, banken en management interessant. Waar zij voorheen 1 keer per jaar de balans en W&V rekening zonder intercompany transacties kunnen inzien. Is dat nu maandelijks mogelijk.

Wit u meer weten hoe de oplossingen van Peacock uw organsatie helpt bij het consolideren?

App mij