Aan de slag met Intelligent Automation: Hoe wordt uw team enthousiast?

In deze blog duiken we in het creëren van draagvlak binnen een organisatie voor Intelligent Automation. Hoe neemt u de allereerste stappen op het gebied van Intelligent Automation? En nog crucialer, welke stappen zijn nodig om vervolgens door te pakken en op te schalen, zodat u de mogelijkheden optimaal benut?

Samen slimmer: Bouwen aan draagvlak voor Intelligent Automation

We zouden hier nu weer met de lijst van voordelen kunnen komen: verbeterde efficiëntie, kostenbesparing, etc. Dat zijn ook zeker voordelen, maar een succesvolle integratie van Intelligent Automation binnen een organisatie draait om de mensen. Op diverse niveaus binnen de organisatie is het essentieel dat er begrip, vertrouwen en betrokkenheid ontstaat. We geven wat tips en ideeën voor het creëren van draagvlak bij het management, de IT afdeling en de medewerkers binnen de organisatie.

 • Management:Het is belangrijk dat het management de voordelen van Intelligent Automation gaat en blijft inzien. Hou managers op de hoogte van de voortgang in projecten en meet en deel vooral ook de resultaten.

  Waarom: Managers en leidinggevenden moeten overtuigd zijn van de strategische waarde van Intelligent Automation voor de organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie binnen de organisatie en beantwoorden eventuele vragen die daaruit voortkomen.

  Wat te doen: Zorg voor duidelijke communicatie over de voordelen van Intelligent Automation. Leg hierbij vooral nadruk op kostenbesparing, efficiëntieverbeteringen en concurrentievoordeel.

 • IT-Afdeling:

  De partij die nooit vergeten mag worden. Het is belangrijk te benadrukken dat Intelligent Automation ook voor een IT-afdeling juist werk uit handen neemt. Overleg samen over de juiste inrichting en maak de afdeling bekend met de technologie en de mogelijkheden ervan.

  Waarom: De IT-afdeling is verantwoordelijk voor de implementatie en integratie van software en systemen. Ze moeten technisch inzicht hebben en het vermogen om de benodigde infrastructuur effectief te beheren. Door de IT afdeling te betrekking wordt ook geborgd dat de oplossing conform interne compliance wordt geïmplementeerd.

  Wat te doen: Werk samen met de IT-afdeling om de technische aspecten van de implementatie te begrijpen en af te stemmen op de bestaande IT-infrastructuur.

 • Medewerkers:

  Misschien wel de belangrijkste groep voor het aanslaan van Intelligent Automation op de werkvloer. Ten alle tijden moet voorkomen worden dat medewerkers IA als een bedreiging zien, dat is namelijk niet het geval.

  Waarom: Zij zullen direct te maken krijgen met veranderingen in werkprocessen als gevolg van Intelligent Automation. Het draagvlak op operationeel niveau is cruciaal voor een soepele implementatie.

  Wat te doen: Betrek werknemers bij het proces, bied training aan en communiceer duidelijk over hoe Intelligent Automation hun dagelijkse taken zal beïnvloeden en vereenvoudigen. Zorg voor duidelijke communicatie over de voordelen van Intelligent Automation. Leg hierbij vooral nadruk op minder werkdruk, leuker en meer uitdagend werk en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.

Klaar om van start te gaan?

Meer informatie?

App mij