6 stappen voor een succesvolle start met Intelligent Automation!

Het implementeren van Intelligent Automation is een strategisch proces dat zorgvuldige planning en betrokkenheid van verschillende belanghebbenden vereist. Is iedereen binnen uw organisatie op de hoogte en enthousiast over Intelligent Automation? Hier zijn de stappen om een succesvolle start te maken met de implementatie van Intelligent Automation:

1. Stel duidelijke doelen en doelstellingen:

Definieer heldere doelen die u wilt bereiken met Intelligent Automation. Dit kunnen specifieke efficiëntieverbeteringen, kostenbesparingen, kwaliteitsverbeteringen, concurrentievoordeel, of andere strategische doelen zijn. Zorg dat deze doelen specifiek en meetbaar zijn.

2. Voer een grondige analyse uit:

Voer een grondige analyse uit waarin niet alleen wordt gekeken naar taken die geautomatiseerd of vereenvoudigd kunnen worden, maar ook naar gebieden waar informatie en inzichten kunnen helpen bij het sneller en beter nemen van beslissingen en het ondersteunen van strategische planning. Bij Peacock kunnen we u begeleiden bij dit proces. Als resultaat van deze analyse ontstaat er een initiële Roadmap om met Intelligent Automation aan de slag te gaan.

3. Start met een pilotproject:

Het is belangrijk om snel de toegevoegde waarde zichtbaar te maken. Start daarom met een Proof of Value project waarin de technologieën worden toegepast die op korte termijn de meeste toegevoegde waarde kunnen leveren binnen uw organisatie. Evalueer na de het Proof of Value project de resultaten. Communiceer transparant welke voordelen zijn opgeleverd, maar ook waar nog verbetering mogelijk is.

4. Schaal op en optimaliseer:

Breid Intelligent Automation uit naar andere processen en afdelingen, met een speciale focus op het nog verder integreren van BI-tools, Apps en RPA-processen. Stel de roadmap bij op basis van tussentijdse inzichten en evaluaties.

De focus op opschalen impliceert niet alleen een grotere reikwijdte maar ook een diepere integratie van BI, RPA en Apps. Door continu te meten, evalueren en bij te sturen, creëert u een veerkrachtig geautomatiseerd ecosysteem dat zich flexibel aanpast aan de groeiende behoeften van uw organisatie. Een naadloze samenwerking tussen geautomatiseerde processen en applicaties is cruciaal voor een effectieve implementatie.

5. Meet en evalueer voortdurend:

Verzamel feedback van gebruikers met betrekking tot de integratie van deze technologieën en identificeer eventuele optimalisaties die nodig zijn voor een naadloze samenwerking tussen automatisering, BI en applicaties.

Door constant te meten en evalueren, krijgt u een helder beeld van hoe elke component bijdraagt aan uw overkoepelende doelen. Dit voortdurende evaluatieproces fungeert als de smeerolie voor een dynamisch en flexibel systeem, dat naadloos kan meebewegen met de steeds veranderende behoeften van uw organisatie.

6. Blijf investeren in trainingen, workshops en co-development:

Door te blijven investeren in trainingen en co-development stimuleert u een cultuur van continue verbetering en innovatie. Dit zorgt ervoor dat uw team niet alleen op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen in BI, Apps en RPA, maar ook in staat is om deze kennis proactief toe te passen in de dagelijkse werkzaamheden. Overweeg hierbij bijvoorbeeld een Power BI-training, een RPA-workshop, of zelfs een co-development dag. Dit stelt uw team in staat specifieke vaardigheden te ontwikkelen en de implementatie van Intelligent Automation binnen uw organisatie te optimaliseren.

Meer informatie?

App mij