Roelofs Groep

“De open communicatie, snelle opvolging, duidelijke afspraken en prettige contacten passen ook bij Roelofs. Hierdoor verlopen de projecten prima. Wanneer je ziet dat het in de praktijk werkt, dan hoef je niet verder te zoeken of te twijfelen.”

 

Stephen Haverkamp | CFO | Roelofs Groep

Stephen Haverkamp | CFO

Uitdagingen
Binnen Roelofs Groep hebben we in de afgelopen jaren geïnvesteerd in onze informatievoorziening. Vanuit vorige werkgevers was ik al bekend met verschillende BI tools en binnen Roelofs Groep zijn we gestart met een verkennend project. De concrete vraag van commercie was om bij de klant alle actuele info op 1 A4-tje te kunnen zien waaronder de omzetten per zandwinning, de zandsoorten, de facturen en de openstaande posten. We zijn de uitdaging aangegaan om dit op te pakken als eerste BI project. Eerst dit afronden en dan door naar het volgende.

Naar aanleiding van o.a. de certificering voor de Safety Culture Ladder; wilden we het melden van onveilige situaties en het uitvoeren van Safety Walks zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken voor onze werknemers. Vanuit veiligheid hebben we een aantal normverplichtingen, zoals bijvoorbeeld een Toolbox Meeting en het registreren van werkplekinspecties. Dit waren voorheen allemaal losse documenten die ingevuld en gedeeld werden. Daarnaast moesten ook de daaruit voortvloeiende actiepunten ook nog handmatig geregistreerd en opgevolgd worden. Deze manier van werken kostte ons veel nodeloze tijd. Uiteraard zijn er bestaande applicaties die hiervoor geschikt zijn, maar we hebben ervoor gekozen om een Roelofs app te laten bouwen die volledig aan onze wensen en eisen voldoet.

 

Roelofs Groep afbeelding

Waarom is er gekozen voor Peacock?

Wat heeft de oplossing u opgeleverd?

Hoe is er draagvlak gecreëerd?

Hoe kwam u in aanraking met ons?

Hoe vindt u de samenwerking?

Stephen's BI advies

BI:
Bij het eerste contact was direct duidelijk dat niet alleen de techniek beheerst wordt, maar dat er geluisterd wordt naar waar je op zoek bent. Dan kom je tot echte oplossingen die werken.

Apps:
Onze wens was o.a. het melden van onveilige situaties en het uitvoeren van Safety Walks zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken voor onze werknemers. Dit was o.a. van belang voor de certificering voor de Safety Culture Ladder. Eerder werden verbeterpunten o.a. gemeld via andere kanalen als Mail of Whatsapp. Dit is niet ideaal omdat het niet direct centraal geregistreerd staat.

Uiteraard zijn er bestaande applicaties die hiervoor geschikt zijn, maar we hebben ervoor gekozen om een Roelofs app te laten bouwen die volledig aan onze wensen en eisen voldoet. De onderscheidende factor hierin was dat de app geïntegreerd kon worden in het bestaande bedrijfsproces. Op deze manier maak je optimaal gebruik van de data die je al in je bezit hebt. Zo kun je op locatie direct informatie invoeren en raadplegen en komt het direct in statistieken, per project en per medewerker naar boven. Daar zijn wij erg blij mee.

 

BI:
Vanuit mijn eigen ervaring heb ik vaak naar oude data zitten kijken, zonder dat ik me hier bewust van was. Dit is door deze oplossing direct zichtbaar in het beginscherm. Wanneer er zaken in de data niet kloppen, dan zijn de rapporten niet te vertrouwen. Direct helder dus. De tool hebben we ook met de accountant doorgenomen. Die waren er ook enthousiast over.

Apps:
De kwaliteit en het inzicht in de verschillende projecten is door de komst van de Safety App enorm verbeterd! Het feit dat alle data op één centrale plek terug te vinden is heeft een grote meerwaarde voor ons bedrijf. Het verbetert de kwaliteit van de data en bespaart veel tijd. Eerder kostte het verwerken van e-mails en papierwerk veel manuele handelingen, nu staat alles direct in het systeem. Daarnaast verschijnt alle data direct in de statistieken door de koppeling met Power BI. Uiteindelijk bespaart dit alleen onze afdeling secretariaat al 2 à 3 uur per week. Daarnaast bespaart het onze medewerkers op de bouwplaats ook 10 à 15 minuten per registratie. Als je dit allemaal bij elkaar optelt dan gaat de tijdsbesparing best hard.

BI:
Er is eerst een stagiair mee aan de slag gegaan. Die heeft als het ware de medewerkers de mogelijkheden laten zien. In afdeling overleggen hebben we vervolgens de voortgang van de ontwikkelingen van bijvoorbeeld de zandwinningslijsten laten zien. Medewerkers gingen hierdoor ook direct nadenken over wat ze met deze tool zouden kunnen doen. Welke lijst of welk rapport zouden zij zelf graag uit de omgeving willen halen? Op basis hiervan zijn we gaan uitbreiden.

Apps:
We zijn begonnen in de werkgroep ‘veiligheidsladder’ die bestaat uit 12 personen. Deze werkgroep is representatief voor de verschillende onderdelen binnen ons bedrijf en is actief betrokken geweest bij het certificatietraject van de Safety Culture Ladder. Uiteindelijk zijn de mensen in deze groep ambassadeurs geworden van de Safety App en hebben ze hun enthousiasme weten over te brengen op de rest van de organisatie.

Omdat de app zo makkelijk in gebruik is, omarmden de gebruikers deze snel. Er ontstaan ook nieuwe wensen die in het begin nog niet in beeld waren. Deze zijn in een latere update alsnog toegevoegd. Op het moment dat er zich bijvoorbeeld een onveilige situatie voordoet wordt deze nu beter én sneller gemeld. Voorheen moesten mensen daar hun laptop voor opstarten en kostte dit te veel tijd en gedoe. Door de komst van de Safety App is dat geen issue meer.

We werden door Jorrit Koops van Schuiteman Accountants getipt. Binnen de controlepraktijk maken zij gebruik van de oplossingen van Peacock. Jorrit gaf aan dat een demo meemaken van de Financial Control Accelerator wel eens interessant voor Roelofs kon zijn. Hij heeft gelijk gekregen!

Wat betreft de app hebben we een aantal andere (bestaande) apps bekeken die ook voor dit doel geschikt waren, maar hebben uiteindelijk toch gekozen om zelf een App te laten ontwikkelen door Peacock. Een van de hoofdredenen waarom we dit gedaan hebben is omdat we, ook in de toekomst, verder willen met het Power Platform. Alles is volledig naar eigen wens in te vullen en dat is heel fijn. De informatiestroom die we door middel van de app hebben bereikt is een voorloper op de eisen van veiligheid die we hadden. Helemaal toekomstbestendig dus!

De open communicatie, snelle opvolging, duidelijke afspraken en prettige contacten zijn wel kenmerkend voor Peacock. Hierdoor verlopen de projecten soepel en is de samenwerking erg prettig. Wij weten als bedrijf wat we willen en Peacock weet wat er mogelijk is. De lijnen zijn erg kort. Ze denken actief mee in het proces. Er wordt goed geluisterd en alles wordt netjes verwerkt. Zo zijn we samen tot iets moois gekomen.

Als andere bedrijven eens kennis willen maken met de app of onze BI oplossingen zijn ze van harte welkom om te komen kijken! Kennis delen maakt je sterker. Het helpt je als branche verder. Wanneer je ziet dat het in de praktijk werkt, dan hoef je niet verder te zoeken of te twijfelen.

 

Over Roelofs Groep
Roelofs Groep is een bedrijf dat actief is in de openbare ruimte en in de grondstoffen (zandwinning). In de openbare ruimte beheerst Roelofs Groep alle disciplines van advies, ontwerp naar realisatie en onderhoud. Het motto van de oprichter is “Wat kunnen we morgen beter doen?”. Dit zit in de organisatie verweven en maakt dat Roelofs Groep voortdurend bezig is om ons als organisatie en als medewerker verder te ontwikkelen.

Over Stephen Haverkamp
Stephen Haverkamp is sinds 2015 als directeur bedrijfsvoering/CFO actief bij Roelofs Groep. We zijn een bedrijf dat actief is in de openbare ruimte en in de grondstoffen (zandwinning). In de openbare ruimte beheersen we alle disciplines van advies, ontwerp naar realisatie en onderhoud. Het motto van de oprichter is “Wat kunnen we morgen beter doen?”. Dit zit in de organisatie verweven en maakt dat we voortdurend bezig zijn om ons als organisatie en als medewerker verder te ontwikkelen.

App mij