Robotiseren van processen bespaart Nikon 38 uur per week

“Wij zijn erg tevreden over de RPA oplossing en zien wat een enorm potentieel RPA heeft om Nikon verder te helpen. De aanpak van Peacock met overzichtelijke sprints past goed bij onze benadering en gaf ons vertrouwen”

 

Ivo Goedman | General Manager European F&A | Nikon

Ivo Goedman | General Manager European F&A

Uitdagingen
Voordat we in contact zijn gekomen met Peacock, waren we al enige tijd aan het oriënteren op de mogelijkheden van Robotic Proces Automation. Er liepen diverse afspraken met verschillende leveranciers. Peacock wist goed in te spelen op onze strategie om RPA kleinschalig uit te rollen om zo optimaal het leerproces te doorlopen en op basis van (kleine) successen door te groeien. De aanpak van
Peacock met overzichtelijke sprints past goed bij onze benadering en gaf ons vertrouwen om de RPA te starten zonder grote commitments te doen. Verder was van belang dat de consultant doortastend naar processen kijkt en ons helpt om de benodigde verbeteringen door te voeren.

Waarom gekozen voor Peacock?

Wat vindt u van de oplossing?

Wat vinden de medewerkers?

Waar is RPA ingezet?

Wat voor ons bijzonder goed werkt is dat Peacock zich zeer open opstelt en objectief meedenkt hoe we RPA in onze organisatie kunnen borgen op robuuste wijze. Daarnaast is de comminucatie goed en dat werkt prettig. Verder kan Peacock in de analyse fase op bijzonder constructieve manier de huidige status quo challengen, waardoor we beter in staat zijn daadwerkelijke verbeteringen door te voeren en processen eerst goed krijgen alvorens ze te automatiseren. Bij de selectie was vooral de agile aanpak een belangrijke factor voor ons om voor Peacock te kiezen. Door deze praktische aanpak konden we eerst laagdrempelig met RPA starten om de toegevoegde waarde aan te tonen om vervolgens door te pakken.

Wij zijn erg tevreden over de oplossing en zien wat een enorm potentieel RPA heeft om Nikon verder te helpen. Het heeft tijdswinst, energie en enthousiasme bij onze medewerkers opgeleverd. Daarnaast hebben we onze processen verbeterd en meer inzicht gekregen doordat nu expliciet duidelijk wordt gemaakt wat er stapsgewijs gebeurt.

De betrokken medewerkers zijn bijzonder positief. Er wordt veelal gevraagd wat we verder kunnen doen om nieuwe processen op RPA over te zetten. Het is met name leuk om het enthousiasme bij de verschillende betrokken afdelingen te zien die relatief eenzijdig werk zien wegvallen en kunnen focussen op veel leukere en waardevollere taken. Hiermee dragen we bij aan één van mijn key doelstellingen: het verbeteren en beter integreren van onze Europese F&A functie.

We zijn begonnen met het robotiseren van terugkerende rapportage-processen. Hierbij moet data uit verschillende systemen in een format worden verwerkt en gecontroleerd. Nadat dit was gelukt hebben we een BTW aangifte opgepakt. Hierbij hebben we ons proces aangepast en direct geautomatiseerd. Het volgende proces is al geidentificeerd en zal de berekingen van voorzieningen ondersteunen.

Over Nikon

In Europa is Nikon voornamelijk bekend van de camera’s en lenzen, maar Nikon is ook actief in de Healthcare, Metrology en Lithography markt. Een van zijn doelstellingen is het verbeteren en beter integreren van Nikon’s Europese F&A functie.

Over Ivo Goedman

Ivo Goedman is verantwoordelijk voor F&A functie binnen Nikon Holdings Europe, het Europese hoofdkantoor van Nikon.

App mij