HelloFlex People

”We kennen ons werkproces door en door. Peacock bracht specifieke kennis over robotisering in. Door onze teams te combineren, hebben we een samenwerking tot stand gebracht die precies het resultaat opleverde waar we naar op zoek waren.”

Dennis de Goeij | Algemeen Directeur

De uitdagingen

Het controleren van contracten is relatief veel repeterend handmatig werk, met circa 60 controlehandelingen per contract. Dit maakt de contractcontrole tot een arbeids- en tijdsintensieve taak voor het team, en niet per se de meest leuke taak. Hier moest wat aan veranderen.

Waarom Peacock?

De oplossing

De samenwerking

”We zochten naar een partner die gemakkelijk toegankelijk was voor onze collega’s en die ter plaatse kon samenwerken om de oplossing voor ons te creëren. Daarom hebben we voor Peacock gekozen. Daardoor blijft de kwaliteit gewaarborgd en kan de consultant zich ook bezighouden met andere werkzaamheden. Het resultaat is dat de controles door de robots nu zeer efficiënt en adequaat worden uitgevoerd.”

”Peacock automatiseerde met Robotic Process Automation (RPA) een groot deel van de controlehandelingen. Het resultaat hiervan is dat deze controlehandelingen nu adequaat en efficiënt worden uitgevoerd. Het team krijgt de resultaten en hoeft alleen nog de resterende problemen op te lossen. We gaan zeker kijken of er nog meer zaken gerobotiseerd kunnen worden voor de toekomst.”

”De samenwerking met Peacock verliep buitengewoon soepel en professioneel. Dankzij een helder plan van aanpak, nauwgezette monitoring en goed gedefinieerde afspraken over de samenwerking en werkverdeling konden we efficiënt vooruitgaan. Dit was gezien de omvang van het project erg belangrijk. Bovendien was de projectmanager van Peacock uiterst prettig in de omgang en speelde een essentiële rol in het stroomlijnen van onze activiteiten en het behalen van onze doelstellingen.”

Over HelloFlex People

HelloFlex People is een dienstverlener in de uitzendbranche. Wij verzorgen de backoffice van een groot aantal uitzend- en detacheringsbureaus (verder: Intermediairs) met behulp van HelloFlex-software, zodat zij zich kunnen focussen op hun business. Dit betekent dat wij ervoor zorgen dat contracten, declaratie, facturatie en loonadministratie niet alleen efficiënt plaatsvindt, maar ook dat het voldoet aan wet- en regelgeving.

App mij