Purchase Accelerator

Grip hebben en dat ook houden op het inkoopproces is gewoon ontzettend belangrijk voor het behalen van goede bedrijfsresultaten. Niet voor niets worden er beheersmaatregelen ingericht binnen dit proces in de vorm van bijvoorbeeld three way matching, autorisatie workflows en order gebaseerde inkopen. En inderdaad, deze deels geautomatiseerde maatregelen reduceren de kans op fouten en fraude. Desondanks blijft het inzicht in de totale procesgang op deze manier nog steeds beperkt. Zo is er vaak geen inzicht in zaken als de doorlooptijd van inkoopfacturen en kan niet ingezoomd worden op facturen met een verhoogd risico. Ook krijgt u op deze manier niet in beeld bij welke leveranciers de verwerking van facturen veel tijd in beslag neemt, net zomin als u kunt zien welke facturen nog op handmatige wijze verwerkt worden. Welke ondernemer wil nou niet snel antwoord op dergelijke en nog heel veel meer vragen? Iedere ondernemer toch!

 

De Accelerator als standaard analyse kubus

Voor ondernemers die dit allemaal echt willen weten is de Purchase Accelerator een oplossing. Noem de Purchase Accelerator maar onze standaard analyse kubus. Binnen die kubus is het volledige proces, dus van order tot factuur, opgenomen. Met slechts één druk op de knop kunt u alle orders, facturen, leveringen en goedkeuringen analyseren. Op deze manier krijgt u als ondernemer betrouwbare inzichten in zowel trends als ontwikkelingen binnen het inkoopproces. Daarnaast heeft u nu de mogelijkheid om tot op transactieniveau door te klikken.

 

Analyseer nu vanuit verschillende invalshoeken

De Purchase Accelerator is de standaard BI tool voor purchase analyses en nooit eerder konden inkoopfacturen, orders en autorisatie zo snel geanalyseerd worden. Er is bovendien sprake van benchmarking tussen de artikelen. U ziet nu heel snel welke leveranciers meer of minder zijn gaan leveren en u kunt nu vanuit de artikelgroep, workflow, leveringen, orderinformatie en factuurinformatie analyseren. Vanuit steeds verschillende invalshoeken dus.

 

De data is altijd up-to-date en werkt met een self service analyse

De Business Intelligence tool werkt bron onafhankelijk en kent automatische datavalidatie. De data is altijd up-to-date en er is sprake van een analyse die na persoonlijk inzicht ingericht kan worden. Er wordt bovendien gewerkt met de leading technology van Microsoft.

Meer informatie?

App mij