Het bouwen en onderhouden van volledige oplossingen in Power Automate Desktop

Hoe zorgt u ervoor dat de oplossingen die u bouwt goed te onderhouden zijn? Hoe migreert u oplossingen van OTA naar productieomgevingen? In deze blog gaan wij in op de mogelijkheden om uw ‘Product lifecycle management’ beheersbaar te houden.

RPA software: ontwikkelen, testen, acceptatie, productie

Niets nieuws, maar in het ontwikkelen van software is het belangrijk om via een OTAP-methodiek te werken. Ook wanneer met Power Automate Dekstop aan RPA-oplossingen gewerkt wordt is dat van toepassing. Op deze manier blijven updates en aanpassingen beheersbaar. Daarnaast wit u oplossingen mogelijk beschikbaar maken voor eindgebruikers of is er zelfs sprake van ‘human in de loop’ processen. Binnen het Power Platform is het daarom verstandig meerdere omgevingen te creëren. Een omgeving is in te zetten als sandbox en als productieomgeving. Omgevingen kunnen ook omgezet worden van type.

Idealiter ontwikkelt u eerst een applicatie op de ontwikkelomgeving. Dit is een omgeving waar het hele ontwikkelteam gezamenlijk aan het project werkt. Deze oplossing wordt eens in de zoveel tijd overgezet naar een testomgeving. Op deze omgeving wordt zowel technisch als functioneel getest. Let op dat deze omgevingen ook aangesloten zijn op test applicaties. Wanneer een oplossing de finale versie nadert is het tijd om het volledige proces van begin tot eind door te testen. Wanneer deze acceptatie testen zijn geslaagd wordt de oplossing overgezet naar productie. Bij het overzetten hiervan is het belangrijk dat contactpersonen goed zijn ingericht, productieapplicaties gestart worden, triggers geactiveerd zijn etc. Mocht iets misgaan, dan wilt u een ‘roll-back’ scenario paraat hebben. De productie omgeving moet zo snel mogelijk weer naar de stabiele stand teruggebracht worden.

Verplaatsen van solutions tussen omgevingen

Met behulp van solutions maakt Microsoft het eenvoudiger om oplossingen tussen verschillende omgevingen te verplaatsen en daarmee een volwaardige OTAP methode te doorlopen. Een solution is simpelweg een pakketje met verschillende componenten die u gezamenlijk wilt overzetten of updaten. Dit zijn apps, cloud flows, desktop flows, dataverse tabellen, omgevingsvariabelen, etc. Binnen het platform kunt u solution aanmaken, updaten, upgraden en patchen. Daarnaast is het mogelijk een oplossing ‘managed’ over te zetten naar een bepaalde omgeving. Hiermee stelt u in dat bepaalde componenten niet aan te passen zijn op de omgeving waar de oplossing naar toe geëxporteerd wordt. Zo maken bijvoorbeeld nieuwsgierige eindgebruikers de boel niet kapot op een productieomgeving..

Solution Checker, Versiebeheer en Importmodule in Power Automate

Bij het exporteren van een solution dient u gebruik te maken van de versiebeheer opties. Hiermee heeft u direct de mogelijkheid uw versiebeheer op order te krijgen. Standaard versienummering volgt het format major.minor.build.revision. Bijvoorbeeld 2.2.5.7. Daarnaast laat u de solution testen en is het mogelijk afhankelijkheden te identificeren en op te halen in de oplossing voordat u een flow exporteert.

Bij het importeren van een solution vraagt de wizard welke importmethode u wilt toepassen. De wizard vraagt en/of stelt voor om bepaalde configuraties (bijvoorbeeld connecties) in te stellen en specifieke componenten direct in te schakelen of te pauzeren. Wanneer u het pauzeert kunt u het op een later moment handmatig doen. Op die manier beweegt u de oplossing beheerst richting een live-gang.

Omgevingsvariabelen

Een recente zeer waardevolle toevoeging die we in deze blog even willen benoemen – is al mogelijk met een simpele dataverse workaround, maar toch – zijn de omgevingsvariabelen. Op de productieomgeving gebruikt u vaak andere variabelen voor bijvoorbeeld contactpersonen, applicatie executables, logins etc. Deze wilt u niet ieder keer handmatig om hoeven zetten op het moment dat een nieuwe versie overgezet wordt. Inmiddels kunt u ook gebruik maken van omgevingsvariabelen. Hiermee legt u specifiek voor één omgeving geldende variabelen vast en deze waarden gebruikt u in de oplossing.

Beperkingen Power Automate

Ook op het solution onderdeel is Microsoft snel en veel aan het verbeteren. Wij lopen ook nu nog tegen een aantal zaken aan die missen of nog niet helemaal handig zijn. Zo worden cloud flows in een solution niet weergegeven in de standaard flow overzichten. Dit is onhandig, met name wanneer u een flow deelt met eindgebruikers. Zij moeten dan de solution in om cloud flows te zoeken en deze zijn moeilijker te vinden. Ook versie roll-back is nog niet optimaal. Op dit moment exporteert u de oude versie in een zip bestand en kunt u de nieuwe solution verwijderen en de oude versie weer terugzetten. Het liefst zou u natuurlijk gewoon direct een eerder versie terugzetten. Deze punten zijn echter niet onoverkomelijk en nemen niet weg dat Power Automate snel stappen maakt richting een steeds professionelere oplossing ontwikkeling en ‘Application lifecycle management’. Waarschijnlijk kunnen we binnenkort alweer een update verwachten waarin Microsoft wederom een aantal verbeterslagen heeft gemaakt en de huidige pijnpunten alweer verdwenen zijn uit het Power Platform.

Meer informatie?

App mij