ESG Rapportage. De sleutel tot duurzaamheid

Elk jaar rapporteren bedrijven over hun financiële prestaties, maar met de opkomst van duurzaamheid en de nieuwe verplichtingen vanuit de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wordt het speelveld uitgebreid. Naast financiële gegevens moeten bedrijven nu ook niet-financiële informatie opnemen in hun jaarverslag via een ESG-rapportage. Maar wat houdt dit precies in en hoe kan Peacock jou hierbij helpen?

Wat is een ESG Rapportage?

ESG staat voor Environment (milieu), Social (maatschappij), en Governance (bestuur). Een ESG-rapportage geeft inzicht in hoe duurzaam een bedrijf opereert, welke impact de bedrijfsvoering heeft op de omgeving, en hoe het bedrijf omgaat met maatschappelijke en bestuurlijke kwesties. Dit gaat verder dan een simpele opsomming van groene initiatieven; het vraagt om een diepgaande analyse en rapportage van de duurzaamheidsstrategieën, doelstellingen en resultaten van het bedrijf.

Waarom is ESG Rapportage Belangrijk?

De CSRD, onderdeel van de Europese Green Deal, verplicht bedrijven tot ESG-rapportage met het doel Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Dit gaat niet alleen om het aanpakken van klimaatverandering, maar ook om het creëren van een duurzame en inclusieve economie waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Voor bedrijven betekent dit niet alleen voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar ook het opbouwen van vertrouwen bij opdrachtgevers en investeerders door transparantie over hun duurzaamheidsprestaties.

Wie is er verplicht om een ESG Rapportage te maken?

De verplichting tot ESG-rapportage wordt gefaseerd ingevoerd:

  • Vanaf boekjaar 2024: Bedrijven die onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vallen.
  • Vanaf boekjaar 2025: Grote bedrijven die niet onder de NFRD vielen. Dit zijn bedrijven met meer dan 250 medewerkers, een omzet van meer dan €50 miljoen per jaar, of een balanstotaal van meer dan €25 miljoen.
  • Vanaf boekjaar 2026: Beursgenoteerde mkb-bedrijven.
  • Vanaf boekjaar 2028: Niet-EU bedrijven met een geconsolideerde omzet van meer dan €150 miljoen in de EU.

Wie controleert de ESG Rapportage?

Na voltooiing wordt de ESG-rapportage gecontroleerd door een externe, erkende controleur, zoals je accountant. Dit waarborgt de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de gerapporteerde gegevens.

Hoe Peacock helpt bij ESG Rapportage

Peacock biedt geavanceerde softwareoplossingen die bedrijven in diverse sectoren helpen om hun volledige bedrijfsvoering inzichtelijk te maken. Hoewel we geen duurzaamheidsexperts zijn, zorgt onze technologie ervoor dat essentiële informatie voor de ESG-rapportage eenvoudig te verzamelen en te analyseren is. Een ERP-systeem speelt hierbij een cruciale rol, aangezien het veel van de benodigde data bevat. ESG-data komt echter ook uit andere systemen binnen een organisatie, zoals HR- en logistieke software.

Onze BI-oplossingen, gebaseerd op het Microsoft-platform, integreren naadloos met andere Microsoft-oplossingen zoals Dynamics 365 Finance & Operations, Business Central, en Power Apps. Hierdoor wordt data uit de primaire systemen verzameld via het Peacock Datawarehouse (of een bestaand datawarehouse), en klaargemaakt voor de ESG-rapportage.

Begin vandaag met jouw ESG Rapportage

Weet je niet waar je moet beginnen? Neem contact op met Peacock voor meer informatie en ontdek hoe wij jou kunnen ondersteunen bij het opstellen van een uitgebreide en betrouwbare ESG-rapportage. 

Meer informatie?

App mij